Какво би искал/а да потърсиш?

ОПАЗВАНЕ НА ДУНАВСКИТЕ ЕСЕТРИ
© WWF

Есетрите са древен вид мигриращи риби, появил се преди 200 млн. години. В днешно време последните в Европа популации на диви есетри обитават долното течение на река Дунав, на границата между България и Румъния.

КАКЪВ Е ПРОБЛЕМЪТ?

Въпреки че са надживели динозаврите, днес есетровите риби са най-застрашената от изчезване група животни в света.

От шестте вида есетри, които са се срещали в Дунав, вече са останали само четири. Моруната, пъстругата и руската есетра са със статус критично застрашени, а чигата – със статус застрашена. Шипът и атлантическата есетра се смятат за изчезнали видове.

Незаконният улов е основната пряка заплаха за оцеляването на дунавските есетри. Загубата и фрагментацията на местообитанията им, нарушаването на миграцията за хвърляне на хайвера и замърсяването са други фактори, които застрашават тяхното съществуване.

Oпазването и възстановяването на популациите на есетрите са сред водещите цели на WWF.

Eсетрите са най-застрашените от изчезване животни в световен мащаб. Техният улов е забранен от закона. Въпреки това бракониерството на есетри остава широко разпространено.

© WWF
ЗАПЛАХИ ЗА ОЦЕЛЯВАНЕТО НА ЕСЕТРИТЕ

Незаконен улов и търговия с хайвер

Месото от диви есетри е търсен деликатес, а техният хайвер има висока икономическа стойност. Въпреки забраните за улов обаче бракониерството процъфтява. Изследване на WWF от 2021 г. показа, че месо и хайвер от диви есетри се продават свободно на българския пазар, а броят на конфискуваните незаконно използвани риболовни принадлежности се увеличава.

Загуба на местообитания

Есетровите риби са много чувствителни към промени в местообитанията им, които могат да повлияят върху навиците им при хвърлянето на хайвера, зимуването и храненето. Канализирането на Дунав и изграждане на диги по бреговете е довело до загуба на 80% от естествените заливни площи и влажни зони - ключови местообитания на есетрите. Извличането на пясък и чакъл, както и дънното тралене, също имат вредно въздействие върху популациите.

Блокиране на миграционния път

Изграждането на язовирни стени ограничава пространството на есетрите и те не могат да завършат своята миграция към местата за размножаване. Затворените популации на есетрови риби започват да страдат от близкородствено кръстосване и загуба на генетично разнообразие.

Есетрите, както и останалите мигриращи риби, играят важна роля като индикатор за здравето на екосистемите в реката. Повечето видове есетри са на върха на хранителната верига и нямат много естествени врагове… освен човека.

© WWF
КАКВО ПРАВИ WWF?

Зарибяваме река Дунав с есетри. До момента сме пуснали над 87 000 маркирани чиги, моруни и руски есетри в реката. Никоя друга институция не работи и не плаща за разселване на есетри в Дунав.

Ихтиолози от WWF работят активно на терен с местните рибарски общности с цел опазването на есетровите популации в Дунав и Черно море.

Експертите ни подпомагат институциите в борбата срещу бракониерството, контрабандата и незаконната търговия, провеждайки проучвания и специализирани обучения на служители. За да улесним дейността на контролиращите органи, създадохме и редица наръчници и определители.
 
През 2021 г. eкипът на WWF изготви първия по рода си доклад, представящ доказателства за мащаба на бракониерството и незаконната търговия с есетри и есетрови продукти.

През 2022 г., по предложение на WWF, Министерството на околната среда и водите обяви нова защитена местност в участък на река Дунав – „Есетрите - Ветрен“. Тази мярка ще помогне за опазване на местообитанията на критично застрашени, застрашени и уязвими видове риби. Това е първата защитена територия у нас, посветена на оцелелите десетки милиони години есетри.

© WWF Bulgaria
„Обявяването на защитена местност „Есетрите - Ветрен“ е резултат от десетгодишна непрекъсната работа с местните рибарски общности и отговорните институции.

Зад този успех стои изтощителна полева дейност по проучване на есетрите и техните местообитания, която възлиза на над 1400 км изследвани трансекти. 

Нашият екип прекара стотици часове на лодката, за да установи местата, където есетрите си почиват по време на дългия им път към Черно море.

Най-голямото постижение обаче е, че обявяването на защитената местност беше подкрепено от местните професионални риболовци, които осъзнават нейното значение в дългосрочен план за опазването и на есетрите, и на другите рибни популации в реката.“

Стоян Михов
Ръководител програма „Води“
WWF
ПОДАЙ СИГНАЛ

Риболовът и търговията с диви есетри са забранени. Въпреки това в България все още свободно се продават есетрово месо и хайвер с див произход.

Ако станеш свидетел на продажба на месо от диви есетри, веднага подай сигнал! Повечето нарушения са в заведения в дунавски градове, а незаконният хайвер се продава предимно в интернет.

КАК МОЖЕШ ДА ПОМОГНЕШ?

Дунавските есетри - древните властелини на реката - имат нужда от нашата помощ, за да продължат да съществуват. Популациите са спаднали до толкова ниски нива, че сме длъжни да се борим за всеки един екземпляр. 

Ти също можеш да допринесеш за опазването на тези невероятни риби, като станеш закрилник на есетра.