Какво би искал/а да потърсиш?

WWF И БИЗНЕСА
© Photo by Karsten Würth (@inf1783) on Unsplash

Климатичните промени и загубата на природни ресурси са сред заплахите, пред които е изправен бизнесът днес. Работейки заедно, можем да постигнем широкомащабни и дълготрайни екологични, социални и икономически ползи.

РАБОТИМ С БИЗНЕСА ЗА УСТОЙЧИВО БЪДЕЩЕ

Нашата цел в работата с бизнеса е да му помогнем да бъде по-добър стопанин на споделеното богатство, което природата ни предоставя всеки ден. Бизнесът е двигател на голяма част от националната и глобалната икономика. Той силно зависи от наличието на природни ресурси, без които ще е невъзможно да извършва дейността си и да постигне печалба.

Партньорствата с бизнеса помагат да постигнем по-мащабната и скоростна промяна, от която планетата ни се нуждае

Светът е изправен пред твърде големи предизвикателства и надвиснали опасности, с които е невъзможно да се справим сами. 

Във WWF вярваме, че компаниите имат отговорността да използват природните богатства без да им нанасят щети и да гарантират съществуването им и за следващите поколения. 

WWF and Coca Cola partnership
ЗАЩО ДА ПОДКРЕПИТЕ WWF?

Ние сме една от най-опитните и разпознаваеми природозащитни организации в света. От над 60 години се борим за устойчивото опазване и възстановяване на природата в над 100 държави.

В България, благодарение на помощта на нашите партньори и поддръжници, успяваме вече над 20 години да пазим, управляваме отговорно и възстановяваме околната среда и застрашените животински видове. Можем да се похвалим с редица успехи.
 

Работим с множество локални и международни компании, за да постигнем общата ни цел - опазване на природата.


За повече информация, моля, свържете се с Марина Михайлова, Мениджър Корпоративни партньорства, WWF България на e-mail: mmihaylova@wwf.bg

ВДЪХНОВИХМЕ ЛИ ВИ ЗА ПРОМЯНА?

Нека обсъдим как да си сътрудничим по най-подходящ за Вашата компания начин.

Не можем да се справим сами

Природният свят ни показва по толкова много начини една проста истина: броят има значение. Ние от WWF си представяме свят, в който хората и природата процъфтяват, но ще го постигнем само ако всички положим усилия. Присъединете се към нас. Днес.

© naturepl.com / Mark Carwardine / WWF