Какво би искал/а да потърсиш?

ОПАЗВАНЕ НА ВИДОВЕ
© WWF

Биологичното разнообразие е най-важната и сложна характеристика на нашата планета. То обхваща еволюционните, екологичните и културните процеси, които поддържат самия живот. Всички видове екосистеми и всички видове живи организми – от микробите до бозайниците, са част от биоразнообразието на Земята.

КАКЪВ Е ПРОБЛЕМЪТ?

69% от популациите на бозайници, птици, земноводни, влечуги и риби по света са изчезнали през последните 50 години.

Основни причини за това са загубата на местообитания, климатичните промени, свръхексплоатацията на земята, престъпленията срещу диви животни, незаконният дърводобив, замърсяването.
 
Драстичното намаляване на биоразнообразието заплашва не само екосистемите, но и икономиката. И не на последно място - човешкото здраве.
 
Всички тези проблеми и заплахи са валидни и за България.

Мисията на WWF е да спре деградацията на околната среда и да изгради бъдеще, в което хората живеят в хармония с природата.

© WWF
КАКВО ПРАВИ WWF?

WWF България изпълнява програма за опазване на най-едрия хищен бозайник в България - кафявата мечка, и за намаляване на конфликта ѝ с хората.

Създадохме специален Спасителен мечешки отряд, който подпомага работата на институциите за опазване и на мечките, и на хората. 
 
От години работим за проучването и защитата на изключително ценните есетрови риби в Дунав – вид, който съществува от над 200 млн. години, но днес е най-застрашеният в света.

Ние сме единствената организация в България, която е извършвала зарибявания с есетри – за последните 10 години пуснахме над 87 000 есетрови риби в Дунав.

По наше предложение бе създадена и единствената в България защитена територия, посветена на есетрите.
 
Активно противодействаме на закононарушенията срещу дивите животни, сред които бракониерство, нелегална търговия, забранени методи за лов, отравяне и др. Съдействаме на институциите за по-ефективна борба с тези тежки и, за съжаление, често ненаказани престъпления.

КАК МОЖЕШ ДА ПОМОГНЕШ?

Огромна част от дивите животни по света вече ги няма. Но можем да опазим останалите. Техния дом. Нашия дом.

Всеки може да подкрепи усилията на WWF за опазване на българската природа като стане закрилник на дивите животни.

„WWF работи за създаване на нови защитени територии, както и за свързаност на мрежата от съществуващи такива. За да имат ключови за нашите земи животински видове условия за спокойно съществуване.“- Нада Тошева, ръководител на програма „Опазване на видове“, WWF

© Shutterstock
Последни новини
WWF ще пусне в Дунав 1,6 милиона есетри
WWF ще пусне в Дунав 1,6 милиона есетри

Те ще бъдат отгледани в плаващи развъдници в горното течение на реката

09 Apr 2024
С Часа на Земята WWF призовава за живот в хармония с природата
С Часа на Земята WWF призовава за живот в хармония с природата

Тази година празникът на Земята ще бъде ознаменуван с благотворителни кинопрожекции

19 Mar 2024