Какво би искал/а да потърсиш?

СИГНАЛИЗИРАЙ ЗА НАРУШЕНИЯ СРЕЩУ ДИВАТА ПРИРОДА
© WWF Ukraine

Наричат престъпленията срещу дивата природа „престъпления без жертва“. Защото прекалено лесно жертвата може да бъде скрита, изхвърлена или разфасована. Това прави разкриването и доказването на вина много трудно за органите на реда. Не помага и фактът, че различни институции отговарят за прилагането на различни закони и не винаги е ясно към кого можете да се обърнете, ако видите или намерите нещо, за което имате съмнения, че е незаконно.

НА ТАЗИ СТРАНИЦА МОЖЕШ ДА НАМЕРИШ ИНФОРМАЦИЯ КЪДЕ И КАК ДА СИГНАЛИЗИРАШ ЗА НАРУШЕНИЯ СРЕЩУ ДИВАТА ПРИРОДA
  • МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

При съмнения за нарушения, можеш да подадеш сигнал към районното управление на Министерството на вътрешните работи (МВР). На сайта на МВР е публикувана карта с областните и районните дирекции и техните телефони и адреси. Намери управлението, което е най-близо до мястото на нарушението, и подай сигнал там, следвайки инструкциите на органите на реда.

  • 112

Въпреки че телефонът е спешна линия, там се подават и сигнали за незаконен лов и риболов. Оттам сигналът ти може да бъде прехвърлен към Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА). Имай предвид, че тези сигнали не трябва да бъдат анонимни, необходимо е да оставиш своите имена и телефон за връзка.

  • МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИТЕ

Сигнали може да бъдат подавани и към Министерството на околната среда и водите (МОСВ), чрез Районните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), на техните зелени телефони. Списък със зелените телефони на всички регионални инспекции има тук.

  • БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

За нарушения срещу дивата природа в търговската мрежа, например при съмнения, че предлаганата есетрова риба е от див произход, сигнали може да бъдат подадени към Българската агенция по безопасност на храните. Техният горещ телефон е 0700 122 99 и се таксува на цената на един градски разговор, съгласно тарифния план на подателя.