Какво би искал/а да потърсиш?

ОПАЗВАНЕ НА ГОРИ
© WWF

Горите отделят кислород и абсорбират въглероден диоксид като по този начин допринасят за стабилността на климата. Задържат част от валежите в почвата, снабдявайки ни с вода и подобрявайки качеството ѝ в реките, и предотвратяват ерозията. Те също така осигуряват дом на повече от половината от всички сухоземни видове – богато разнообразие от живот, което поддържа функционирането на толкова много природни системи.

КАКЪВ Е ПРОБЛЕМЪТ?

Въпреки че в България обезлесяването и превръщането на горите в пасища или плантации не е масова практика, както в много други страни по света, работата за опазване на горите е ключова за благото на хората.

Все още не всички стари гори притежават необходимата защита. Незаконният дърводобив води до влошаване функциите на горите за опазване на водите и биоразнообразието, както и до икономически загуби за всички нас. Климатичните промени, които правят горските екосистеми по-уязвими, налагат да съобразим управлението на горите с тях и да изградим култура на успешни залесявания с местни видове. Така ще подпомогнем адаптацията на горите към променящия се климат.

Според анализ на WWF незаконният дърводобив унищожава ценни гори и генерира скрити приходи от над 100 000 000 лв. годишно.

© WWF
КАКВО ПРАВИ WWF?

WWF работи по целия свят, за да спре загубата на гори. Дейностите ни в България за опазването на това природно богатство са разностранни и преследват амбициозни цели:

  • Пазим старите гори, които са дом на хиляди растителни и животински видове и от своя страна пазят водата, почвата, климата, биоразнообразието;

  • Сътрудничим си с институции и граждани за спиране на незаконните сечи;

  • Залесяваме с местни видове, устойчиви на климатични промени, и възстановяваме крайречни гори;

  • Ние сме иницаторът за въвеждане на горската сертификация по системата Forest Stewardship Council® (FSC®) у нас - стандарт за управление на гори, който гарантира, че дървесината е добита законно, а гората е опазена.

КАК МОЖЕШ ДА ПОМОГНЕШ?

Нуждаем се от твоята помощ, за да продължим да опазваме и възстановяваме горите на България.

© WWF Bulgaria
Горският екип на WWF България
Последни новини
Горски служители от цялата страна обмениха опит в теренно пътуване
Горски служители от цялата страна обмениха опит в теренно пътуване

Обиколката започна от разсадника в с. Локорско и продължи из Югозападна България

26 Apr 2024
WWF се включва в европейски проект за изследване на екосистемни услуги на горите
WWF се включва в европейски проект за изследване на екосистемни услуги на горите

Проектът картира екосистемните услуги, предоставяни от горите и предлага пазарни механизми, за подпомагане на собствениците на гори. Целта е те да ...

22 Mar 2024