Какво би искал/а да потърсиш?

МЛАДЕЖКА АНГАЖИРАНОСТ
© WWF Bulgaria

Младежите у нас се притесняват от изменението на климата, но не вярват, че могат да променят нещо (според проучване на Европейската инвестиционна банка от 2019 г.)

КАКЪВ Е ПРОБЛЕМЪТ?

Зелените каузи и в частност изменението на климата са все по-популярни сред младите хора в България. В същото време ролята на STEM обучението (Science, Technology, Engineering, Mathematics), предприемачеството и зелените иновации стават все по-общопризната и ключова за развитието на съвременните младежи и адаптацията им към динамично променящия се свят.

Образователната ни система обаче все още не е подготвена да подкрепи учениците по тези направления. Темата за климатичните промени е слабо застъпена в учебната програма. Това пречи на младежите да осъзнаят достатъчно добре последствията от разточителната консумация и собствения си начин на живот върху природата. Пречи им и да видят своята роля в решението на проблема. Поради липсата на опит и възможности, те споделят мнението, че нямат силата и увереността да допринесат за положителна промяна в своето общество.

Знаеш ли, че?

Младежката ни програма за иновации се казва Panda Labs.

© WWF
КАКВО ПРАВИ WWF?

Младите хора имат силата да правят големи и положителни промени, когато им се даде възможност. Днешните младежи ще бъдат утрешните стопани на нашата планета. За да ги подготвим добре за тази роля, създадохме програмата „Младежка ангажираност, образование и иновации“. Целта ни е да ангажираме българските младежи с проблемите на природата - нашият общ дом, и да ги вдъхновим за действие, предоставяйки им необходимите знания и умения, за да го опазят.

Сред основните ни дейности са:

  • Поддържане на активна общност от младежи, които да са запознати и ангажирани с каузите на WWF и да имат възможност да участват в работата ни и в разработването на свои собствени инициативи за опазване на природата;

  • Организиране на обучителни програми, различни интерактивни събития и кампании, чрез които участниците да придобият подходящи знания и умения, за се чувстват овластени да бъдат защитници на природата, зелени предприемачи и активни посланици за устойчивото развитие на страната ни;

  • Създаване на контакти между младите природозащитници и институциите, научните среди, бизнеса и НПО сектора, така че заедно с тях да търсят иновативни решения на екологични предизвикателства.

КАК МОЖЕШ ДА ПОМОГНЕШ?

Включи се в младежката ни програма за иновации Panda Labs - едно от най-завладяващите предприемачески състезания за младежи от 15 до 25-годишна възраст у нас. Така ще имаш възможността да намериш решения на най-належащите екологични и социални световни проблеми.

Знаеш ли, че?

Младежката организация към WWF България се казва ПанГея.

© WWF
Последни новини
Темата за справедливия енергиен преход набира скорост в училищата
Темата за справедливия енергиен преход набира скорост в училищата

Ученици, учители, общини и зелени бизнеси обединяват сили за по-добро бъдеще на хората във въгледобивните райони

01 Mar 2024
Идея за приложение, следящо консумацията на вода в домакинството, е големият победител в Panda Labs
Идея за приложение, следящо консумацията на вода в домакинството, е големият победител в Panda Labs

Отбор „Водородите“ получи стартово финансиране и започва работа по нейното реализиране

30 Jan 2024
С младежката си програма за иновации WWF насърчава бъдещето на България
С младежката си програма за иновации WWF насърчава бъдещето на България

За близо четири години Panda Labs генерира десетки идеи за по-добър живот

15 Dec 2023