Какво би искал/а да потърсиш?

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СРЕЩУ ДИВАТА ПРИРОДА
© WWF

​За по-малко от 50 години сме загубили 69% от дивите животни на планетата. Ключов фактор за това са престъпленията срещу дивата природа.

КАКЪВ Е ПРОБЛЕМЪТ?

Престъпления без жертва. Така често наричат престъпленията срещу дивите животни. Не защото жертви няма, а защото могат да бъдат скрити твърде лесно – разфасовани, хвърлени през борда на кораб, пренесени нелегално през граница…

Обикновено свързваме закононарушенията срещу дивата природа с бракониерството. То обаче е само едно малко парче от пъзела на престъпната мрежа.

Трафикът на диви животни, нелегалният улов, незаконното събиране на яйца, неселективните средства за залавяне и убиване, употребата на забранени и нехуманни риболовни принадлежности, използването на отровни примки - всичко това също са престъпления срещу дивата природа.

Именно тези престъпни дейности са втората най-значителна заплаха за биоразнообразието след загубата на местообитания. Те заплашват екосистемите, човешкото здраве и икономиката на страните.

Престъпленията срещу дивата природа са четвъртата най-доходоносна криминална дейност в света. Те често се извършват от организирани престъпни групи и в много случаи включват корупция.

© WWF
СИТУАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ

Престъпленията срещу дивата природа процъфтяват поради незнание, безразличие и неприлагане на националното и международно законодателство.

Изключително трудно е да се определи реалният им мащаб у нас, тъй като те са скрити, често са с международен характер и биват подпомогнати от корупция на всички нива.

Органите в България, които имат правомощията да разследват престъпления и да наказват виновните лица, са полицията, прокуратурата и съдилищата. Но те не са специализирани в областта на дивата природа и нейното опазване, нямат опит в разследването на подобни нарушения, а също и не разполагат с единна информация за регистрираните престъпления в сферата.

Дори и да бъдат докладвани, много случаи на престъпления срещу дивата природа не биват преследвани. Средно 60% от жалбите, получени от прокуратурата, не са довели до съдебно производство. 

Използването на отровни примамки днес е забранено от международното, европейското и националното законодателство. Тази унищожителна за биоразнообразието практика обаче е била държавна политика близо 45 години и е довела до драстичен спад в числеността на едрите наземни хищници, хищните птици и до почти пълно унищожаване на лешоядите в България.

© Wild Wonders of Europe_Widstrand_WWF
КАКВО ПРАВИ WWF?

От години WWF работи за предотвратяване на незаконните дейности в дивата природа и за търсене на справедливост при случаи на незаконен дърводобив във величествените ни гори, нелегален и нехуманен улов на диви есетри в Дунав, незаконното и безразборно строителство в защитени зони като Пирин, Странджа, Рила, Витоша, които приютяват едни от последните диви и непокътнати места у нас.

Като неправителствена организация обаче нямаме правомощията да участваме в разследвания на престъпления. Затова развиваме дейността си в следните сфери:

1. Ние сме първите в България, които анализират в детайли проблема – публикувахме безпрецедентно по рода си проучване за мащаба на закононарушенията срещу дивата природа у нас. Подготвихме и обобщена информация, с която всеки ще може да работи в усилието си да противодейства на незаконните дейности срещу дивите животни.
 
2. Подаваме сигнали и при необходимост водим съдебни дела в случаи на значими нарушения в защитени зони, за да опазим дома на дивите животни. Продължаваме да създаваме съдебна практика, от която да черпят опит и граждани, и институции от цялата страна.
 
3. Заедно с други организации подпомогнахме създаването на нов специализиран сектор „Престъпления против околната среда и дивата природа“, който е част от отдел „Икономическа полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“. 

4. Подготвяме специални обучения за прокурори, за да се намират все по-добри решения на проблемите, а виновните лица да бъдат адекватно санкционирани.

5. Следим внимателно законодателството в тази област, събираме добри практики от други страни и предлагаме решения на отговорните институции, които да гарантират най-добрата защита на дивата природа и здравето на хората.

6. Спасителният мечешки отряд на WWF активно помага на животни в беда и работи заедно с местните общности за предотвратяване на бракониерството. А нашите експерти-ихтиолози работят с дунавските и черноморските рибари, за да опазват критично застрашените есетри.

7. Прилагаме иновативни научни методи за установяване на закононарушения като изотопен и ДНК анализ на продукти от есетри.

КАК МОЖЕШ ДА ПОМОГНЕШ?

Вярваме, че заедно с теб имаме по-голям шанс да опазим дивите животни в България. Стани техен закрилник още сега!